Arbejdsmarkedets regler 2017

428kr 475

Trykt udgave

Arbejdsmarkedets regler 2017

Af Ole Hasselbalch

Arbejdsmarkedets regler 2017 indeholder et uddrag af grundloven samt de vigtigste, nationale og internationale love, regler og overenskomster inden for det arbejds- og ansættelsesretslige område.

De pågældende danske love er udvalgt af professor, jur.dr. Ole Hasselbalch.

 Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2017, er indarbejdet. Vedtagne lovændringer, som endnu ikke er trådt i kraft er medtaget i notatform. Arbejdsmarkedets regler 2017 kan med fordel anvendes af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik.

Indhold
Redaktionen afsluttet 1. januar 2017

Grundlov
Grundloven (uddrag)

Danske love
Aftaleloven(uddrag)
Aktielønloven
Ansættelsesbevisloven
Ansættelsesklausulloven
Arbejdsløshedsforsikringsloven
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsretsloven
Arbejdsskadesikringsloven
Arbejdstidsloven
ATP-loven
Barselsloven
Barselsudligningsloven
Beskæftigelsesindsatsloven
Beskæftigelsesstyringsloven
Danske Lov (uddrag)
Deltidsloven
Erhvervsgrunduddannelsesloven
Erhvervsuddannelsesloven
Erstatningsansvarsloven
Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige
EU-medarbejderråd, lov om
Familiefraværsloven
Ferieloven
Fondsloven (uddrag)
Foreningsfrihedsloven
Forligsmandsloven
Forskelsbehandlingsloven
Forvaltningsloven
Forældelsesloven
Forældreansvarsloven
Funktionærloven
Handelsrejsendeloven
Helbredsoplysningsloven
Informations- og samrådsloven
Kollektive afskedigelser, lov om
Kommunal tjenestemandsret, lov om
Kommunestyrelsesloven (uddrag)
Konkursloven (uddrag)
Ligebehandlingsloven
Ligebehandlingsnævnsloven
Ligelønsloven
Ligestillingsloven
Løngarantilove
Markedsføringsloven (uddrag)
Medhjælperloven
Menneskerettighedsloven
Offentlighedsloven
Opfindelser, lov om arbejdstageres
Ophavsretsloven (uddrag)
Personoplysningsloven
Renteloven
Retsplejeloven (uddrag)
Retssikkerhedsloven (uddrag)
SCE-medarbejderindflydelsesloven
SE-medarbejderindflydelsesloven
Selskabsloven (uddrag)
Straffeloven (uddrag)
Sygedagpengeloven
Sømandsloven
Tidsbegrænset ansættelse, lov om
Tjenestemandsloven
TV-overvågningslovenUdlændingeloven (uddrag)
Udstationeringsloven
Vikarloven
Virksomhedsoverdragelsesloven 
Voldgiftsloven
Værgemålsloven (uddrag)
Værnepligtsorlovsloven

Aftaler og samarbejdsordninger
Hovedaftalen mellem DA og LO (med protokollater om Afskedigelsesnævnet, kontrolforanstaltninger og Hovedaftalens § 5)
Samarbejdsaftalen mellem DA og LO (med tillægsaftaler om ligebehandling og integration, lederes deltagelse i samarbejdsudvalg i virksomhederne samt telearbejde)
Lederaftalen
Normen

Internationale regelsæt
Traktaten om Den Europæiske Union (uddrag)
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (uddrag)
EU charter om grundlæggende rettigheder

EU-fordringer
Kontraktkonventionsforordningen (EF 593/2008) (uddrag)

EU-direktiver
Ansættelsesbevisdirektivet (91/533/EØF)
Arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF)
Beskæftigelsesdiskriminationsdirektivet (2000/78/EF)
Deltidsdirektivet (97/81/EF)
EU-andelsselskabsdirektivet (2003/72/EF)
EU-medarbejderrådsdirektivet (2009/38/EF)
Forskelsbehandlingsdirektivet (2000/43/EF)
Forældreorlovsdirektivet (2010/18/EU)
Håndhævelsesdirektivet (2014/67/EU)
Informations- og høringsdirektivet (2002/14/EF)
Kollektive afskedigelser, direktiv om (98/59/EF)
Ligebehandlingsdirektivet 2006 (2006/54/EF)
SE-medarbejderindflydelsesdirektivet (2001/86/EF)
Tidsbegrænsede ansættelser, direktiv om rammeaftale om (99/70/EF)
Udstationeringsdirektivet (96/71/EF)
Vikarbureaudirektivet (2008/104/EF)
Virksomhedsoverdragelsesdirektivet (2001/23/EF)Udgave: 17

Sider: 724

Udgivelse: 2017 Januar

ISBN: 9788757436655

e-handelsfonden

Gratis levering over 599kr

Når du køber for 599 kroner eller mere, er fragten gratis hvis du vælger at få din pakke leveret med GLS

100 % genbrugspapir

Alle Libris' produkter er med til at bevare og udvikle skovområder

Gå ikke glip af de gode tilbud

Få vores nyhedsbrev og få de gode tilbud, rabatkoder og spændende nyheder