Læs uddrag
Læs

Syntesemodellen

En introduktion

Dette hæfte er det første i en serie af fire om 'Syntesemodellen'. Hæftet giver en introduktion til modellen som en teoretisk fundering af coaching som samtaleform i psykologiske og filosofiske forhold og brydningsflader. Modellen fungerer desuden som et pædagogisk didaktisk stillads i tilegnelsen og udviklingen af en coaching-praksis. Syntesemodellen har indgået som grundstruktur i undervisningen på CCCs uddannelser siden 2005, og er med årene blevet afprøvet, udfordret og videreudviklet til sin nuværende form. Syntesemodellens væsen er dynamisk og den bliver nok aldrig færdig med at vokse og forfine sig. Billedet af en moden model, som tegnes her i denne serie, vil i en fjern fremtid muligvis fremstå som et ungdomsbillede. Lad der derfor her også lyde en opfordring til at forstå og bruge syntesemodellen, ikke som en stiv pallette, men som et levende, teoretisk omdrejningspunkt for en professionel og personlig coachingpraksis.
67,50  DKK
Køb Epub (e-bog)
Inkl. online adgang
Udgave
Trykt sideantal32 Sider
Udgivelsesdato13 sep. 2021
Udgivet afBooks on Demand
Sprogdan
ISBN epub9788743038115