Download Pdf
Download uddrag

Selektion

Om udvælgelse af medietekster til analyse

Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, som skal danne grundlag for analyse? Det er dét spørgsmål, som denne antologi undersøger og giver svar på. Antologien er inspireret af, at der i skrivende stund ikke findes en samlet uddybende og konkret eksemplificerende behandling af metodemæssige udfordringer i forbindelse med udvælgelsen af medietekster. Emnets relevans afspejler sig i øvrigt i det forhold, at der uafladeligt produceres nye typer af medietekster, alt imens relationerne mellem nye og gamle medier forandres. I takt med denne produktion kompliceres den forskningsmæssige proces i forhold til at skulle finde, udvælge og begrunde sine medietekster. Antologiens første to kapitler indeholder en præcisering af me­die­tekst­per­spek­ti­vet samt en anskueliggørelse af nytteværdien og nødvendigheden af, at det nævnte spørgs­mål reflekteres og besvares. Antologiens følgende kapitler præsenterer ek­sem­pler på konkrete besvarelser af spørg­smålet med henvisning til en bred vifte af medier og medietekster. Kapitlerne illustrerer samlet set, at nok kan vi opstille et overordnet spørgsmål angående tekstudvælgelse, men udmøntningen af besvarelsen er væ­sent­ligt præget af det specifikke forskningsspørgsmål og de konkrete medier og medietekster, som er under behandling. Antologien henvender sig til forskere og studerende på de u­ni­ver­si­tæ­re hu­ma­nis­tis­ke og samfundsvidenskabelige fag- og studiemiljøer, hvor me­die­tekst­a­na­ly­se er på dagsordenen. Bogen er 4. udgivelse i serien MÆRKK - Æstetik og kommunikation
150,00  DKK
Køb Pdf (e-bog)
 
Udgave
Trykt sideantal209 Sider
Udgivelsesdato17 aug. 2021
Sprogdan
ISBN pdf9788772107523