Sådan kan man lede

Narrativ ledelse i praksis: Fortællinger fra en lederuddannelse

Denne bog fortæller om narrativ ledelse i praksis
Den består af en række beretninger fra personer, som arbejder iforskellige samfundsområder, og som alle har gennemgået DISPUKsefteruddannelse i narrativ ledelse.
Hvert kapitel er en hands onberetning om, hvordan forfatterne har brugt uddannelsens metoderog begreber i deres ledelsespraksis. Bogen fortæller, hvad ledernehar gjort samt hvilke effekter, det har haft.Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i ledelse i praksis.
Det teoretiske udgangspunkt for den narrative praksis, der beskrivesi bogen, udgøres af kulturel psykologi og poststrukturalistisk filosofi.

Allan Holmgren har skrevet bogens indledende kapitel:Fortællingernes magt.
164,06  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave1
Trykt sideantal238
Udgivelsesdato01 nov. 2022
Udgivet afDISPUKs Forlag
Sprogdan
ISBN trykt bog9788799834082