Professionel it-forundersøgelse – grundlag for brugerdrevet innovation

Køb trykt bog
 
399,00  DKK
n IT-forundersøgelse strækker sig fra den første idé om en forandring, til der er udviklet en gennemarbejdet vision for den samlede forandring, som udgangspunkt for en udbudsforretning. 

Denne bog præsenterer "MUST-metoden", som gennem 10 år er blevet udviklet og afprøvet af forfatterne, i samarbejde med en række danske og amerikanske virksomheder.

Erfarne IT-praktikere og undervisere mener om metoden: 

- At den dækker alle relevante aspekter af en forundersøgelse
- At den tilbyder simple og effektive teknikker samt introducerer beskrivelsesværktøjer uden formalismer, som kan involvere faglige eksperter, der ikke nødvendigvis har stor erfaring med IT-projekter
- At den sikrer bedre forankring af visionerne
- At den hjælper projektlederen til at planlægge og styre forundersøgelsen hensigtsmæssigt og struktureret. 
- At den hjælper til at få ledelsen involveret, ikke kun i passive "godkendelser", men som aktive deltagere i processen
- At den tilbyder konkrete anvisninger på at engagere de ansatte i en forundersøgelse
- At den fungerer som middel til at præsentere og forklare processen for kunder
- At den bryder med tidligere projekters store afhængighed af for detaljerede specifikationer som grundlag for udbudsforretningen
- At den kan benyttes i undervisning på flere niveauer, både ved introducerende værktøjsbaserede kurser, som metodisk grundbog i projektarbejde og i avancerede kurser inden for IT-strategi. 

Metoden bygger på den nyeste systemudviklingsforskning, hvor IT-projekter konsekvent anskues i et forretningsorienteret perspektiv, hvor ledelse og ansatte aktivt deltager i hele projektet, hvor førstehåndskendskab til brugernes arbejdspraksis udgør en vigtig del af forudsætningerne for visioner om forandring, og hvor der fokuseres på, at resultaterne forankres hos alle berørte interessenter.
Udgave2
Trykt sideantal352
Udgivelsesdato25 aug. 2008
Sprogdan
ISBN trykt bog9788759313671
Nyheder i din indbakke
Tilmeld dig Libris nyhedsbrev
Tilmeld nu