Opgavesamling til Virksomhedens økonomistyring

Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.

MICHAEL ANDERSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring i bred forstand. Denne er opbygget dels gennem rollen som virksomhedsrådgiver, dels gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejder. Michael Andersen er en hyppigt anvendt kursus- og foredragsholder både inden for uddannelsessektoren og i den private og offentlige sektor.

JYTTE GRAMBO LARSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hun har publiceret flere artikler om design af økonomistyringssystemer i teori og praksis. Hendes interesser omfatter dels økonomistyring, dels design og anvendelse af incitaments- og kontrolsystemer til at fremme virksomhedens strategiimplementering og drift. Interessen fokuserer på kombinationen af teori og praksis. Indenfor såvel økonomistyring som kontrolsystemer underviser hun på CBS og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

CARSTEN ROHDE, Ph.d., er professor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomistyringsmetoder og -systemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde en lang række kurser og seminarer inden for regnskab og økonomistyring. Herudover arbejder han tæt sammen med danske virksomheder og institutioner som rådgiver samt i forbindelse med konkrete erhvervsrettede forskningsprojekter.

Indhold
Forord
Opgaver til kapitel 1 – Økonomistyringens idé og formål
Opgaver til kapitel 2 – Virksomhedens økonomiske struktur
Opgaver til kapitel 3 – Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styring
Opgaver til kapitel 4 – Budgettering som styreform – virksomhedens budgetprocedure
Opgaver til kapitel 5 – Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauer
Opgaver til kapitel 6 – Standardomkostningsregnskab for de variable omkostninger
Opgaver til kapitel 7 – Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostninger
Opgaver til kapitel 8 – Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger 
Opgaver til kapitel 9 – Budgetkontrollen
Opgaver til kapitel 10 – Likviditetsbudgettering
150,00  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave3
Trykt sideantal138
Udgivelsesdato22 dec. 2017
Udgivet afDjøf Forlag
Sprogdan
ISBN trykt bog9788757440171