Læs uddrag
Læs

Leviathan

eller Materie, form & magt i et almenvel civilt og kirkeligt

Oversættelse fra engelsk ved Claus Bratt Østergaard Introduktion ved Ole Thyssen Thomas Hobbes betragtes af mange som grundlæggeren af den moderne politiske filosofi. På baggrund af sine oplevelser under den engelske borgerkrig (1642-1651) argumenterer Hobbes for nødvendigheden af en absolut, udelelig regeringsmagt eller "suveræn" og søger i LEVIATHAN det legitime grundlag herfor. Han tager udgangspunkt i en realistisk antropologi, der betragter mennesket i sin "naturtilstand", som grundlæggende egoistisk og i sit primære instinkts vold. En verden præget af denne "alles kamp mod alle" er en særdeles usikker og farlig verden – overalt truer død og lemlæstelse. Mennesket indser med sin fornuft situationens uholdbarhed, hvorfor "suverænen“ indstiftes ved en fælles overenskomst – kontrakt – til opretteholdelse af orden og sikring af basale menneskelige rettigheder til alles fælles vel. Naturtilstanden afløses af retstilstanden. "Suverænen" er hovedet på Leviathan – opkaldt efter Det gamle testamentes mytiske væsen Livjatan – som udgør samfundslegemet, staten, og som regerer igennem den "suverænitet", som legitimeres af Folket, der udgør Leviathans krop. Ved afgivelse af dele af en absolut frihed køber mennesket sig fred og sikkerhed. Hobbes' filosofi synes særdeles aktuel, hvilket skyldes, at han med LEVIATHAN satte horisonten eller rammen, hvor indenfor al senere politisk filosofi diskuteres. Hans indflydelse kan spores hos generationer af senere filosoffer; Spinoza, Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Strauss, Schmitt, Rawls, Nozick og Huntington – og han har påvirket ideologier i hele det politiske spektrum. LEVIATHAN er centralt placeret i ideernes verdenshistorie og indgør som en selvfølge i den europæiske statsteoretiske tradition. Værket er pensumstof på en lang række uddannelser: statskundskab, idéhistorie, litteraturvidenskab osv.
180,00  DKK
Køb Epub (e-bog)
Inkl. online adgang
Udgave
Trykt sideantal572 Sider
Udgivelsesdato18 jun. 2015
Sprogdan
ISBN epub9788775147953