Lederskabsreformationens udfordring til demokratiet

Skal og kan styringsteknologier og -koncepter sætte dagsordenen for samfundets udvikling og menneskers udfoldelse?

Denne artikel anlægger et kritisk og alternativt syn på samfundets grundlæggende værdier og staten som den dominerende og regulerende magtfaktor. Vores vanebaserede ledelsessyn er stadig funderet i statsteoriens klassiske styringslogik. Enten har vi et monarki (enevælde), et aristokrati (teknokrati, ekspertvælde) eller et demokrati (folkestyre). Ingen af disse styreformer er fuldkomne. Men set over to tusinder år har vi set med samfundsbriller ikke kunnet opfinde andre virkelighedsnære modeller.
52,50  DKK
Køb Pdf (e-bog)
 
Udgave
Trykt sideantal
Udgivelsesdato29 mar. 2013
Sprogdan
ISBN pdf9788771851212