Leder til tiden

Som leder et det ikke altid let at navigere i vores omskiftelige tid. Nye bevægelser og spørgsmål om kultur, køn, mangfoldighed, alder, teknologi, bæredygtighed m.v. rokker ved vores fælles forståelser af arbejdslivet.

Leder til tiden går ind i de praktiske ledelsesudfordringer, som vi møder i disse år. Med udgangspunkt i en præsentation af et aktuelt emne lægger bogen via eksempler og øvelser op til refleksion, diskussion og læring – både individuelt og i grupper.

Bogen har fokus på 10 hovedemner med hvert deres kapitel:

1. Hybridt arbejde

2. Stress og psykisk arbejdsmiljø

3. Mangfoldighed og kulturforskelle

4. Ejerleder-problematikker

5. Sexisme og seksuel chikane

6. Nye generationer og sameksistens mellem generationer

7. FN's verdensmål og bæredygtighed

8. Smartphonen, SoMe og ytringsfrihed

9. Aldersdiskrimination

10. LGBT+ og inklusion

Leder til tiden er konkret og uakademisk i sin tilgang. Bogens 10 kapitler indeholder en lang række eksempler fra virkelighedens verden samt øvelser, der træner læserens evne til at forstå vanskelige problemstillinger og finde balancerede løsninger på dem.

Leder til tiden kan bruges af privatpersoner, i videreuddannelse, i organisationer samt på uddannelsesinstitutioner. Den er især oplagt på erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelserne.

281,20  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave1
Trykt sideantal180
Udgivelsesdato30 jun. 2022
Sprogdan
ISBN trykt bog9788750059714