Finansiel rådgivning - privat

Bogen gennemgår først privatøkonomisk adfærd, hvor læseren får viden om indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov, herunder de basale familie- og arveretslige regler. Dernæst går bogen ind i de skatteregler, som gælder for den typiske privatkunde. Efterfølgende fokuseres på den finansielle sektor og på udlån og kreditvurdering. I tre kapitler gennemgås ejendomshandel, ejendomsfinansiering og andelsboliger. Bogen dækker også skade- og livsforsikring, og et særligt kapitel gennemgår ejendomsadministration. De vigtigste investeringstyper, fx aktier, obligationer, afledte produkter og investeringsforeninger, dækkes i kapitel 11. Kapitel 12 omhandler pension og en typisk privatkundes pensionsopsparingsbehov, mens bogens sidste kapitel beskriver revisionssektoren. Denne 7. udgave er revideret og opdateret. Bogen er rettet mod de merkantile, finansielle uddannelser, fx finansøkonom, financial controller og finansbachelor, og kan bruges i undervisning i privatøkonomi samt finansielle markeder og rådgivning.
468,75  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave7
Trykt sideantal474
Udgivelsesdato05 aug. 2022
Udgivet afGyldendal
Sprogdan
ISBN trykt bog9788702364132