Digitale læringsrum

Hvordan udnytter vi potentialerne i digitale teknologier i undervisningen? Hvor og hvordan kan digitale teknologier bidrage til at tænke og tilrettelægge undervisning på nye måder, så de udvider elevers og studerendes muligheder for at undersøge, løse, skabe, udtrykke sig, mv.?

Gennem en model for fire typer af digitale læringsrum giver forfatterne bud på, hvordan vi med digitale teknologier kan indrette læringsrum, der styrker den enkelte elevs handlekraft, gruppers kollaborative vidensopbygning, vidensdeling i klassen og interaktion med omverdenen. 

De fire digitale læringsrum er:
  • Det individuelle rum
  • Arbejdsgruppe
  • Interessefællesskab
  • Åbne forbindelser
Den primære målgruppe for bogen er studerende, der er ved at uddanne sig til at undervise andre, fx lærerstuderende på professionshøjskolerne, studerende på diplomuddannelser og universitetsstuderende. Derudover henvender bogen sig også til lærere, undervisere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesledere og it-vejledere på tværs af folkeskole, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser.
186,56  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave1
Trykt sideantal150
Udgivelsesdato24 maj 2022
Sprogdan
ISBN trykt bog9788759337295