Didaktisk skoleledelse

Skolens kerneopgave er undervisningen og elevernes læring. Ledelsesopgaven for skolelederen og ledelsesteamet har dermed en særlig pædagogisk-didaktisk dimension. Ledelsens faglige ledelse skal både have direkte forbindelse til, hvad der konkret foregår i klasselokalet, og lederne skal tage aktiv del i lærerens didaktiske refleksioner. De skal med andre ord udføre didaktisk skoleledelse.

DIDAKTISK SKOLELEDELSE giver konkrete bud på, hvordan man griber den pædagogisk-didaktiske del af ledelsesopgaven an. Bogen består af to dele, en teoretisk og en praktisk.

Del 1. Teoretisk og empirisk baggrund indeholder seks kapitler med bogens teoretiske afsæt og en lang række cases, modeller, skabeloner og refleksionsspørgsmål til udvikling af en didaktisk skoleledelse, bl.a. redskabet Guideline til didaktisk skoleledelse.

Del 2. Redskabskasse indeholder modeller, dialogbaserede øvelser, skabeloner og taksonomier, bl.a. Grundskabelon til faglig sparring. Øvelserne kan både bruges i den didaktiske samtale mellem leder og lærer og internt i ledelsesteamet.

DIDAKTISK SKOLELEDELSE er skrevet til den daglige og faglige pædagogiske ledelse, dvs. skolens ledelsesteam, afdelingsledere, souschefer, viceskoleledere og teamledere. Den dækker skoleledelse på flere niveauer, både i grundskolen, på FGU og EUD samt i hele gymnasiesektoren.

"Bogen lander på et tørt sted og er noget af det mest konkrete og underbyggede, jeg har læst om emnet. Jeg har lyst til at sætte altandet til side og straks gå i gang med en ledelsesdidaktisk differentieret snak med mine lærere efter bogens guideline!"
– Britta Meyer Larsen, Aarhus Katedralskole, lektor og uddannelsesleder

Om forfatterne
Lea Lund er ph.d., seniorforsker ved Center for Fælles Beslutningstagning, ekstern lektor på Aalborg Universitet på masteruddannelsen i pædagogisk ledelse og på DPU i mastervalgfaget aktionslæring.

Christel Aulkær Moll er cand.mag.pæd., lektor i skoleledelse og underviser på diplomuddannelsen i ledelse ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
262,50  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave1
Trykt sideantal178
Udgivelsesdato20 okt. 2022
Sprogdan
ISBN trykt bog9788771589122