Læs uddrag
Læs

Den Store Plan

Debatbog om grøn omstilling

Den Store Plan beskriver en vej til grøn omstilling af energi- og forsyningssektoren, transportsektoren, industrien og landbruget. Fællestrækket og udfordringen ved de nødvendige handlinger er, at de er indbyrdes afhængige. De skal håndteres synkront og i sammenhæng. Timingen er afgørende. Omstillingen kan kun lykkes, hvis der foreligger en plan, der dækker alle relevante sektorer og løber frem til 2050. Brint kommer til at erstatte kul, olie og gas. Vi skal øge andelen af grøn energi til 100%. Det forudsætter, at vi kan lagre energi på dage med overskud og forbruge den på dagen med underskud af grøn strøm. Brint er det eneste medie, der kan skaleres op til de energimængder, vi har behov for. Balancen i elnettet er den krumtap, den grønne omstilling drejer om. Vi skal bygge brintanlæg, der består af elektrolyseanlæg, brintlager og elproduktionsanlæg, der kører på den lagrede brint. Der et store tab ved elektrolyse og ved elfremstilling med brændselsceller eller brint-gasturbiner. Tabet har form af varme. Denne varme skal flyttes over i vores fjernvarmesystemer med varmepumper. Herved fortrænger den brændsel på varmecentralerne, og vi får verdens billigste løsning på balanceproblemet i elnettet. Samtidig kan vi forsyne transportsektoren og resten af samfundet med den brint, der bliver brug for. De nuværende naturgasområder skal omstilles til fjernvarme. Det er den billigste og teknisk bedste løsning, og det åbner nye muligheder for at bygge brintanlæg, hvis overskudsvarme kan nyttiggøres. Brintteknologien er allerede i dag så udviklet, at vi kan påbegynde omstillingen med det samme. Den Store Plan giver et indblik i, hvad der sker indenfor brintteknologi i verden i dag. Den Store Plan tegner de store linjer i planen og lægger op til en debat om den konkrete udformning af den grønne omstilling i Danmark.
52,50  DKK
Køb Epub (e-bog)
Inkl. online adgang
Udgave
Trykt sideantal116 Sider
Udgivelsesdato12 feb. 2021
Udgivet afBooks on Demand
Sprogdan
ISBN epub9788743083603