Børsstrafferet

Udviklingen i de danske regler om børskriminalitet har i særlig grad taget fart inden for de seneste 20-30 år. Dette er sket i takt med, at EU med øget intensitet har fokuseret på retsområdet.

Bogen Børskriminalitet giver dig et overblik og en indføring i retsstillingen på dette hastigt udviklende område velvidende, at udviklingen vil fortsætte med behandlingen af de mange sager i retten og med EU's øgede fokus på området.

Fremstillingen har en praktisk og mindre teoretisk synsvinkel med en anklagefaglig tilgang til de forskellige dele af børskriminaliteten og de problemstillinger, der kan og bør overvejes i forbindelse med håndteringen af en straffesag. 


Indholdsoversigt 

Forord
Introduktion
Kapitel 1. Reglerne om markedsmisbrug
Kapitel 2. Almindelig del – Generelt om overtrædelse af reglerne om markedsmisbrug
Kapitel 3. Visse grundlæggende begreber
Kapitel 4. Speciel del – Udsteders oplysningsforpligtelse
Kapitel 5. Speciel del – markedsmisbrug eller lovlig adfærd
Kapitel 6. Speciel del – forbuddet mod insiderhandel
Kapitel 7. Speciel del – Forbud mod uretmæssig videregivelse af intern viden
Kapitel 8. Speciel del – Forbud mod markedsmanipulation
Kapitel 9. Aktører i bekæmpelse af børskriminalitet
Kapitel 10. Efterforskning i sager om børskriminalitet
Kapitel 11. Sanktioner
Bilag I. Markedsmisbrugsforordningen
Bilag II. Sammenskrivning af indikationer og praksis om markedsmanipulation
Bilag III. Centrale begreber
Forkortelser
Litteratur
Domsregister
Stikordsregister
703,12  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave2
Trykt sideantal478
Udgivelsesdato29 aug. 2017
Udgivet afDjøf Forlag
Sprogdan
ISBN trykt bog9788757436044