Om forfatteren

Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet.

Hildebrandt er forfatter til en række bøger og debatindlæg, og er desuden medlem af en lang række udvalg og bestyrelser.

Han har gennem de seneste årtier arbejdet på at påvirke såvel politikere som erhvervsledere til mere bæredygtig adfærd, lovgivning og ledelse.

Download pdf
Download uddrag

Bæredygtig global udvikling

om FN's 17 verdensmål

Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Bogen ser verdensmålene fra et dansk perspektiv.

Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle – og meget mere.

Denne bogs forfattere stiller spørgsmålene: Hvad betyder målene for Danmark? Hvilke indsatser skal vi gennemføre i Danmark? Hvilke forpligtelser og muligheder har Danmark i forhold til andre lande i verden, herunder: Hvad kan Danmark lære af andre lande i Verden?

Bogen er den første i Danmark, som diskuterer verdensmålene og hvorfor de er vigtige både i Danmark og i verden. Bogen er skrevet af Danmarks førende eksperter på de forskellige områder, som verdensmålene handler om, og redigeret af professor Steen Hildebrandt. Formanden for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, har skrevet bogens forord.

Bogen er et uundværligt opslagsværk for mennesker, organisationer og virksomheder, der i de kommende år vil interessere sig for og arbejde med verdensmålene.

Om forfatteren 
Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Steen er medlem af en række tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner.

Indholdsoversigt
Forord - af Mogens Lykketoft 
Del 1. Bæredygtig udvikling og menneskerettigheder 
Bæredygtig global udvikling – Solidaritet på tværs af kontinenter og generationer - af Steen Hildebrandt 
Lige muligheder, lige rettigheder – Verdensmålene og menneskerettigheder – hinandens drivkraft - af Jonas Christoffersen & Eva Grambye 

Del 2. DE 17 VERDENSMÅL: Globale og nationale analyser og anbefalinger 
1. Fattigdom er en stopklods for bæredygtig udvikling - af Knud Vilby & Jann Sjursen 
2. Fødevarer til mennesker med respekt for planeten - af Jørgen Eivind Olesen & John E. Hermansen 
3. Ingen bæredygtig udvikling uden sundhed - af Flemming Konradsen & Wolf Meyrowitsch 
4. Uddannelse og velfærd - af Agi Csonka & Charlotte Ringsmose 
5. Køn vikler sig ind i alt – om køn og global bæredygtighed - af Dorte Marie Søndergaard & Inge Biehl Henningsen 
6. Vand – en forudsætning for liv - af Peter Engelund Holm & Mads Nipper 
7. Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle - af Anders Eldrup & Brian Vad Mathiesen 
8. Bæredygtig produktion og job til alle – er det muligt? - af Jesper Jespersen 
9. Innovative løsninger på globale udfordringer - af Jørgen Rosted 
10. Ulighed – en trussel mod verdenssamfundet - af Lars Engberg-Pedersen & Ole Therkildsen 
11. Byer for fremtiden - af Henrik Vejre, Gertrud Jørgensen & Marina Bergen Jensen 
12. Sikre opfyldelse af menneskers behov med markant mindre belastning af miljø og ressourcer - af Michael Z. Hauschild & Claus Stig Pedersen 
13. Nu skal de pæne ord omsættes til hurtig handling - af Connie Hedegaard 
14. Vores afhængighed af havet er enorm – og har mange dimensioner - af Katherine Richardson 
15. Bevarelse af Jordens biologiske mangfoldighed - af Jens-Christian Svenning & Jacob Fjalland 
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner: kontroversielt, vanskeligt og helt afgørende - af Camilla Brückner & Louise Riis Andersen 
17. Partnerskaber for handling - af Flemming Besenbacher, Jørgen Ørstrøm Møller & Kirstine Rasmussen 

Del 3. Verdensmålene: Måling og perspektiver Tal slår hårdere end prosa – måling af bæredygtighed - af Jørgen Elmeskov 
Perspektiver og håb - af Steen Hildebrandt 
Appendix 1 De 17 verdensmål og deres delmål 
Appendix 2 Supplerende læsning
Forfatterne
239,69  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave1
Trykt sideantal475
Udgivelsesdato04 nov. 2016
Udgivet afDjøf Forlag
Sprogdan
ISBN trykt bog9788757436440
ISBN pdf9788757499674