Download pdf
Download uddrag

Appeltilladelser

Denne bog omhandler Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Bogen giver en praktisk orienteret gennemgang af de gældende regler om appeltilladelser i retsplejeloven og særlovgivningen. 

Procesbevillingsnævnet blev etableret med virkning fra 1. januar 1996 og har fra starten haft til opgave at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager. Fra 2007 har nævnet endvidere været klageinstans i forhold til Civilstyrelsens afslag på fri proces. De to sagstyper behandles i to forskellige afdelinger, dels i en afdeling for appeltilladelser, dels i en afdeling for fri proces. Alle sager forberedes i et sekretariat, der er fælles for de to afdelinger.

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Indledning og systematik
Kapitel 2. Procesbevillingsnævnets virksomhed og opgaver
Kapitel 3. Appeltilladelse til landsretten i civile sager
Kapitel 4. Appeltilladelser til Højesteret i civile sager
Kapitel 5. Bestemmelser, der supplerer reglerne om appeltilladelser i civile sager
Kapitel 6. Appeltilladelse til landsretten i straffesager
Kapitel 7. Appeltilladelse til Højesteret i straffesager
Kapitel 8. Bestemmelser i strafferetsplejen, der supplerer reglerne om appeltilladelser
Kapitel 9. Sager fra Grønland og Færøerne
Kapitel 10. Kriterier for appeltilladelser
Kapitel 11. Sagsbehandlingen i Procesbevillingsnævnet
Kapitel 12. Procesbevillingsnævnets afgørelser
Kapitel 13. Statistik
Kapitel 14. Afsluttende bemærkninger
Litteraturliste
Domsregister
Lovregister
Stikordsregister
609,38  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave1
Trykt sideantal350
Udgivelsesdato17 nov. 2016
Udgivet afDjøf Forlag
Sprogdan
ISBN trykt bog9788757435047
ISBN pdf9788757498875