Læs uddrag
Læs
Download pdf
Download uddrag

Anna Hardenberg

I Dansk kvindebiografisk leksikon står der følgende om denne romans hovedperson: Anna Hardenberg er blevet kendt i Danmarks historie som kong Frederik 2.s ungdomskærlighed. Det er usikkert, hvor og hvornår de to lærte hinanden at kende. Måske er det sket på Malmøhus, hvor hendes farbroder Eiler H. var den daværende prins Frederiks hofmester, eller ved det kgl. hof, hvor hun var tilknyttet hans moder dronning Dorotheas jomfrukammer fra ca. 1557 til dennes død i 1571. Desuden havde AH blandt kongefamiliens kvindelige medlemmer især forbindelse med Frederik 2.s søster, kurfyrstinde Anna af Sachsen, som hun stod i livlig og fortrolig brevveksling med livet ud. Men også standsfæller havde hun tætte relationer til, især veninden Birgitte Gøye. På denne baggarund kan det ikke undre, at H. F. Ewald har kunnet skrive en underholdende og spændende roman. Bemærk: i denne digitale udgave er alle usikre tegn og ord erstattet af den originale bogtekst -
41,25  DKK
Køb Pdf (e-bog)
 
Udgave
Trykt sideantal411 Sider
Udgivelsesdato07 feb. 2013
Sprogdan
ISBN pdf9788792996534
ISBN epub9788771943061