DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jura, generelle emner

Ledelse og ledelsesteknikker

Forfatningsret og statsret: generelt

Arbejdsret: generelt

Politisk forskning og politisk teori

Økonomi

Samfund og kultur: generelt

Strafferet: proces og forbrydelser

Privatliv
Brugsbetingelser
Handelsbetingelser
Om Libris