Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer

518kr

Trykt udgave

Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer

Af Ane Dragsted & Jakob Schiøler

Der er siden 1. udgaven vedtaget et stort antal ændringslove til straffuldbyrdelsesloven, hvilket har medført, at op imod halvdelen af lovens bestemmelser er blevet ændret. Hertil kommer, at nye kapitler er blevet indsat i loven, herunder om fodlænkeafsoning.

Straffuldbyrdelsesloven regulerer de indsattes rettigheder og pligter under ophold i fængsel. Desuden reguleres fuldbyrdelsen af betingede domme, herunder med vilkår om samfundstjeneste, samt bødestraffe. Herudover indeholder loven bl.a. bestemmelser, der udvider de indsattes muligheder for domstolsprøvelse af visse indgribende afgørelser, som træffes af kriminalforsorgen.

I kommentaren gennemgås lovens bestemmelser med henvisninger til forarbejderne samt administrativ praksis og retspraksis og med omtale af de mere detaljerede regler, der er fastsat i administrative forskrifter udstedt med hjemmel i loven. Det er en uundværlig håndbog for alle, der arbejder med straffuldbyrdelse som advokat eller ved domstolene, politiet og kriminalforsorgen.

Redaktionen af kommentaren til 2. udgaven er afsluttet pr. 1. oktober 2016. Regelændringer, afgørelser og litteratur, som hidrører fra et senere tidspunkt, er således som udgangspunkt ikke medtaget. Det betyder, at to lovændringer fra ultimo december 2016 om bl.a. udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner og bødestraf for udeblivelse fra tilsigelse til afsoning ikke er medtaget i lovkommentaren. Det samme gælder for to lovændringer fra ultimo februar 2017 om bl.a. personalets adgang til at bære peberspray og en ny ordning for fuldbyrdelse af straf for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligten efter udlændingeloven. De pågældende lovændringer er dog omtalt under punktet »Ændringslove« i bogens indledningsafsnit. 

Indholdsoversigt
Forord
Straffuldbyrdelsesloven
Indledning
Kommentarer til straffuldbyrdelsesloven 

Afsnit 1. Indledende bestemmelser
Kapitel 1. Lovens område og kriminalforsorgens organisation m.v.
Kapitel 2. Almindelige bestemmelser om fuldbyrdelse af straf 

Afsnit 2. Fængselsstraffe
Kapitel 3. Almindelige bestemmelser
Kapitel 4. Straffuldbyrdelsens iværksættelse
Kapitel 5. Udsættelse og benådning
Kapitel 6. Beregning af straffetiden
Kapitel 7. Valg af afsoningsinstitution m.v. og senere overførsel mellem afsoningsinstitutioner
Kapitel 8. Indsattes rettigheder og pligter under opholdet i afsoningsinstitutionen
Kapitel 9. Indsattes kontakt til samfundet uden for institutionen
Kapitel 10. Indgreb over for den indsatte
Kapitel 10 a. Anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner
Kapitel 11. Disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb
Kapitel 12. Strafafbrydelse
Kapitel 13. Fuldbyrdelse af fængselsstraf i kriminalforsorgens pensioner og i institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen
Kapitel 13 a. Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol
Kapitel 14. Løsladelse
Kapitel 15. Særlige spørgsmål vedrørende sagsbehandlingen ved fuldbyrdelse af fængselsstraf
Kapitel 15 a. Forsøgsordning med elektronisk overvågning ved prøveløsladelse og udgang 

Afsnit 3. Bødestraffe
Kapitel 16. Fuldbyrdelse af bødestraffe 

Afsnit 4. Betingede domme og domme med vilkår om Samfundstjeneste
Kapitel 17. Gennemførelse af betingede domme
Kapitel 18. Gennemførelse af domme med vilkår om samfundstjeneste 

Afsnit 5. Forvaring
Kapitel 19. Fuldbyrdelse af forvaring 

Afsnit 6. Fællesregler for fuldbyrdelse af straffe m.v.
Kapitel 20. Erstatning i anledning af indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.
Kapitel 21. Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner
Kapitel 22. Klageregler m.v
Kapitel 22 a. Kundgørelse
Kapitel 23. Ikrafttræden m.v. 

Litteratur
Forkortelser
Oversigt over administrative forskrifter
Oversigt over Folketingets Ombudsmands udtalelser
Domsregister
Stikordsregister

Sider: 612

Udgivelse: 2017 Juni

ISBN: 9788757432855

e-handelsfonden


Gratis levering over 599kr

Når du køber for 599 kroner eller mere, er fragten gratis hvis du vælger at få din pakke leveret med GLS

100 % genbrugspapir

Alle Libris' produkter er med til at bevare og udvikle skovområder

Gå ikke glip af de gode tilbud

Få vores nyhedsbrev og få de gode tilbud, rabatkoder og spændende nyheder