Lovsamling 2017 - Erhvervsret

252kr

Trykt udgave

Lovsamling 2017 - Erhvervsret

Af Per Mogensen (ansv. red.) & Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.)

Lovsamlingen i erhvervsret indeholder de vigtigste love, konventioner og bekendtgørelser, der har indflydelse på erhvervsretten. Lovsamlingen er ajourført pr. 1. juli 2017.

Bogen er særligt henvendt til studerende på korte- og mellemlange uddannelser, der beskæftiger sig med erhvervsret, primært inden for markedsføringsøkonom-, finansøkonom-, handelsøkonom-, serviceøkonom-, administrationsøkonom- og andre korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionsbachelorhøjskoler.

Det udvalgte erhvervsretlige indhold dækker over de vigtigste love, bekendtgørelser, konventioner m.m. alfabetisk opdelt med størst relevans for erhvervsret. Bogen indledes med Aftaleloven (AFTL), og afsluttes med uddrag af ægteskabsloven (ÆL), hvor afsnittene for international købelov (CISG) og Konkurslov (KL) er pålagt størst vægt. Grundet undervisningsmæssige hensyn er flere love medtaget i uddragsform.

Indenfor erhvervsretten beskæftiger man sig med de retsregler, som er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Retsregler er direktiver, som håndhæves ved særlige myndigheder og domstole eksempelvis Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten mv.


Indholdsoversigt

Aftalelov

Ansættelsesbevislov

Ansættelsesklausullov

Arvelov

Betalingstjenestelov (uddrag) (Ophæves 1/1 2018)

Betalinger, lov om (uddrag) (Træder i kraft 1/1 2018)

Boafgiftslov

Børneerstatningsansvarslov

Danske Lov (uddrag)

Deponeringslov

Domsforordningen

E-handelslov

Ejendomsformidlingslov

Energibesparelseslov (uddrag)

Erhvervsdrivende virksomheder (uddrag)

Erstatningsansvarslov

Finansiel virksomhed, lov om (uddrag)

Finansielle rådgivere, lov om

Forbrugeraftalelov

Forbrugerbeskyttelseslov

Forsikringsaftalelov (uddrag)

Forældelseslov

Funktionærlov

Færdselslov (uddrag)

God skik-bekendtgørelse

Grundlov

Gældsbrevslov

Handelsagentlov

Inddrivelseslov (uddrag)

International købelov

Kapitelmarkeder, lov om (uddrag)

Konkurrencelov (uddrag)

Konkurslov

Kreditaftalelov (uden bilag)

Købelov

Løsørelovvalgsloven

Markedsføringslov

Ophavsretslov (uddrag)

Patentlov (uddrag)

Produktansvarslov

Rentelov

Retsplejelov (uddrag)

Romkonvention

Selskabslov (uddrag)

Tinglysningslov

Varemærkelov

Virksomhedsoverdragelseslov

Voldgiftslov

Værdipapirhandelslov (uddrag) (Ophæves 3/1 2018)

Værgemålslov

Værnetingsaftalekonventionen (uddrag)

Ægteskabslov (uddrag)

Ægtefællers økonomiske forhold (Træder i kraft 1/1 2018)

Sider: 464

Udgivelse: 2017 August

ISBN: 9788757436747

e-handelsfonden


Gratis levering over 599kr

Når du køber for 599 kroner eller mere, er fragten gratis hvis du vælger at få din pakke leveret med GLS

100 % genbrugspapir

Alle Libris' produkter er med til at bevare og udvikle skovområder

Gå ikke glip af de gode tilbud

Få vores nyhedsbrev og få de gode tilbud, rabatkoder og spændende nyheder