Erhvervsmiljøretten

882kr

Trykt udgave

Erhvervsmiljøretten

Af Ellen Margrethe Basse

Erhvervsmiljøretten behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis. Alt er opdateret til 1. juli 2016.

Da området er kompliceret, er det valgt at have et særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger.

Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Den betydning, som udmøntningen af den politiske aftale om “Danmark i bedre balance”, der blev indgået den 9. juni 2016, må forventes at få for klagesystemet – med den besluttede nedlæggelse af Natur- og Miljøklagenævnet – inddrages.

Den nye “lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, der først træder i kraft 16. maj 2017, er inddraget sammen med de gældende regler for tilrettelæggelse af sagsbehandling for at sikre en fuldt opdateret fremstilling.

Indholdsoversigt
Forord 
Indholdsfortegnelse 
Kapitel 1 Erhvervsmiljøret  
Kapitel 2 EU-retten og dens betydning på miljøområdet  
Kapitel 3 “Processuelle miljørettigheder” og krav til sagsbehandlingen  
Kapitel 4 Miljøprincipper og deres betydning 
Kapitel 5 Lokalisering af anlæg 
Kapitel 6 Habitat- og naturbeskyttelse 
Kapitel 7 Vandkvalitetsmål og -beskyttelseskrav 
Kapitel 8 Luftkvalitetskrav og lugtniveauer 
Kapitel 9 Beskyttelse imod støj
Kapitel 10 Energi- og ressourceeffektivitet samt affald
Kapitel 11 IE-direktivets godkendelses- og revurderingordning  
Kapitel 12 Godkendelseskrav efter miljøbeskyttelsesloven 
Kapitel 13 Ikke-godkendelsespligtige aktiviteter  
Kapitel 14 Brancheregler for risikovirksomhed 
Kapitel 15 Projektvurdering og vilkår efter husdyrbrugloven  
Kapitel 16 Miljøtilsyn, revurdering og miljøansvar 
Kapitel 17 Basistilstandsrapport og definitivt driftophør  
Kapitel 18 Klage- og efterprøvelsesmuligheder 
Kapitel 19 Domstolenes efterprøvelse og håndhævelse 
Regelregister 
Referencer 
Forkortelser 
Stikord 

Sider: 0

Udgivelse: 2016 September

ISBN: 9788757431230

e-handelsfonden


Gratis levering over 599kr

Når du køber for 599 kroner eller mere, er fragten gratis hvis du vælger at få din pakke leveret med GLS

100 % genbrugspapir

Alle Libris' produkter er med til at bevare og udvikle skovområder

Gå ikke glip af de gode tilbud

Få vores nyhedsbrev og få de gode tilbud, rabatkoder og spændende nyheder