1968

203kr 225

Trykt udgave
- Udsolgt

1968

Af Norbert Frei

1968 er ifølge Nobert Frei ikke et år, ´der ændrede alt´, men derimod kulmi­nationen på en udvikling, der tager sin begyndelse omkring ti år tidli­gere.

Med udgangspunkt i det begivenhedsforløb, som mere end noget an­det knytter sig til årstallet 1968 - studenternes korte, men me­get intensive og nationsrystende majrevolte i Frankrig -, tager Frei i 1968. Ungdoms­revolte og global protest fat på at fortælle en overskuelig beretning om de samfunds­forhold og begivenheder, som førte frem til de voldelige konfrontationer i 1968.

Frei ser begyndelsen til den globale protestbevægelse i borgerrettighedsbevægelserne i USA, som skabte brud med faste samfunds­strukturer. Han følger inspirationen herfra over i en diversificeret ung­domskultur, der rækker fra det - stærkt ven­streorienterede - politiske og til hippiernes opgør med samfunds­normer. I Europa blev det opgøret med den nære fortid - nationalsocialismen og fascismen - som blev ansporende i de lande - Vest­tyskland og Italien -, hvor revolten blev mest intens og mest lang­varig. I andre lande, som England og Holland, fik protesten i højere grad fokus på en ny ungdomskultur, der så sig selv i opposition til de eksi­sterende nor­mer i de hastigt forandrende efterkrigssamfund. Men overalt i Vesten var protesten mod Vietnam-krigen et fælles element i revolten. Også i Østeuropa var der ´omkring 68´ fra ungdommens side forsøg på oprør mod de undertrykkende kommunistiske regimer. Særlig markant blev dette i Tjekkoslovakiet, hvor ungdommens re­volte faldt sammen med partiets forsøg på at skabe en ´kommunisme med et menneskeligt an­sigt´. Disse forløb sluttede abrupt med den af Sovjetunionen anførte militære interven­tion, der bragte en ende på det korte ´forår i Prag´.

Men var 1968 ikke et år, ´der ændrede alt´, så var det et år, hvorefter ´alt var forandret´. Protestbevægelsen gav et kraftigt skub til en ud­vik­ling, der alle­rede var i bevægelse, og bidrog gennem de efterføl­gende år til en markant udvikling politisk såvel som socialt. 1968 er, med Freis ord, overkommente­ret og underudforsket. Han bidrager hermed til at rette op på dette.

Den danske udgave er suppleret med afsnittet ´Oprør i konsensussamfundet´, hvori Steven L.B. Jensen og Thomas Ekman Jørgensen beretter om begivenhederne ´omkring 68´ i Danmark og herunder redegør for fællestræk med, men også afgørende forskelle fra revolten i de øvrige vestlige samfund.

Sider: 315

Udgivelse: 2008 Oktober

ISBN: 9788792173058

e-handelsfonden


Gratis levering over 399kr

Når du køber for 399 kroner eller mere, er fragten gratis hvis du vælger at få din pakke leveret med GLS

100 % genbrugspapir

Alle vores produkter er med til at bevare og udvikle skovområder

Gå ikke glip af de gode tilbud

Få vores nyhedsbrev og få de gode tilbud, rabatkoder og spændende nyheder