Læs evt. også handelbetingelsern her.

 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Libris Media A/S på Carl Jacobsens Vej 16, opg. 11 2500 Valby, 32641248 eller på salg@libris.dk

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato
(*) Det ikke relevante udstreges