Lærebog om indkomstskat

1.170kr

Trykt udgave

Lærebog om indkomstskat

Af Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen & Inge Langhave Jepsen

Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Dens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen også anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Som videnskabelig publikation kan bogen ligeledes anvendes af akademikere, revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere. Bogen indeholder et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser. 

På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også blevet inddraget i fremstillingen.


Indholdsoversigt

Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur
Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver
Kapitel 4. Retskilder 

Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning
Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk
Kapitel 6. Skatteberegningen for personer og indkomstbegreber med relation hertil 

Afsnit 3 Erhvervsindkomst
Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed
Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag
Kapitel 9. Afskrivninger

Afsnit 4 Lønmodtagere
Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten
Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag 

Afsnit 5 Gaver og andre indtægter
Kapitel 12. Gaver
Kapitel 13. Andre indtægter 

Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab
Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer
Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre
Kapitel 16. Fast ejendom
Kapitel 17. Renter og kursgevinster
Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer
Kapitel 19. Immaterielle aktiver
Kapitel 20. Finansielle kontrakter
Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed
Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed 

Afsnit 7 Andre problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling 

Afsnit 8 Familiebeskatning
Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende
Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn 

Afsnit 9 Subjektiv skattepligt
Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer
Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv.

Afsnit 10 Selskabsbeskatningen
Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv.
Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktieselskaber mv.
Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv.
Kapitel 31. Andelsselskabs-, institutions- samt fonds- og foreningsbeskatning
Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne
Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt
Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv.
Kapitel 35. Rekonstruktion
Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter 

Afsnit 11 International skatteret
Kapitel 37. International skatteret 

Afsnit 12 Beskatning ved død og konkurs
Kapitel 38. Beskatning ved død
Kapitel 39. Boafgift
Kapitel 40. Beskatning ved konkurs 

Afsnit 13 Pensionsbeskatning
Kapitel 41. Pensionsbeskatning 

Afsnit 14 Skatternes opkrævning og inddrivelse
Kapitel 42. Skatternes opkrævning og inddrivelse 

Afsnit 15 Strafferetlige sanktioner
Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner

Sider: 1416

Udgivelse: 2017 August

ISBN: 9788757437669

e-handelsfonden


Gratis levering over 599kr

Når du køber for 599 kroner eller mere, er fragten gratis hvis du vælger at få din pakke leveret med GLS

100 % genbrugspapir

Alle Libris' produkter er med til at bevare og udvikle skovområder

Gå ikke glip af de gode tilbud

Få vores nyhedsbrev og få de gode tilbud, rabatkoder og spændende nyheder