Læs uddrag
Læs

Styrk fremmedsprog

go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère

Denne materialesamling henvender sig til fremmedsprogslærere i ungdomsuddannelserne, som interesserer sig for og gerne vil arbejde med, hvordan digitale værktøjer og praksisser kan integreres som en naturlig del af arbejdet i og med sprogfagene.

Materialesamlingen er et resultat af FREMDitSPROG-projektet ved DPU Aarhus Universitet, hvor 33 sproglærere i engelsk, tysk, fransk og spansk på stx og hhx fra otte skoler har gennemført en række undervisningsforløb med inddragelse af digitale værktøjer.

Materialesamlingen består af eksempler på inddragelse af digitale værktøjer i sprogfagene. Alle eksempler er udarbejdet af FREMDitSPROGs deltagende lærere på baggrund af gennemførte undervisningsforløb af længere og kortere varighed.

Eksemplerne udgør ikke komplette undervisningsforløb, men er derimod tænkt som inspiration til, at sproglærere kan tilrettelægge og afprøve enkelte aktiviteter eller længere forløb i sin egen undervisning.

Eksemplerne er inddelt i fire kategorier:

• At øve sprogfærdighed

• At udforske sproget

• At opdage kultur

• At deltage i kommunikation

Til materialesamlingen knytter sig den selvstændige publikation Frem dit sprog: Digitale værktøjer i sprogfagene, der har til formål at bidrage til at øge forståelsen af, hvordan digitale værktøjer spiller og kan spille en rolle i fremmedsprogsundervisningen.

Ligeledes bidrager den til at italesætte specifikke digitale værktøj som deciderede digitale sprogteknologier og herudover skabe anledning til dialog om, hvordan digitale sprogteknologier bidrager til en udvidet sprogfaglighed.

Følgende skoler har deltaget i projektet: College360 (hhx), Hjørring Gymnasium (stx), Odder Gymnasium (stx), Randers Statsskole (stx), Risskov Gymnasium, (stx), Skive College (hhx), Viby Gymnasium (stx) og Århus Statsgymnasium (stx). 

Udgave1.
Trykt sideantal55
Udgivelsesdato06 sep. 2022
Udgivet afMette på NCFF
Sprogdan