Læs uddrag
Læs

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver i de pædagogiske uddannelser giver dig overblik over de forskellige skriftlige opgaver, som er på uddannelsen og efteruddannelsen til pædagog. Du får forklaret, hvordan du skriver om pædagogisk faglighed ved at bruge videnskabelig viden og metode, og du får konkrete eksempler på tekst og indhold i de opgaver, som hører til de forskellige kompetencemåli uddannelsesbekendtgørelserne.

Bogen lægger særlig vægt på bachelorprojektet og diplomopgaven, men kommer også ind på skrivning i forbindelse med praktik, arbejds- og præsentationsportfolioer, mundtlige eksaminer ogandre fremlæggelser. Bogen har desuden et kapitel om de udfordringer, der kan være ved gruppearbejde.

Du kan læse om, hvordan du udarbejder en god problemformulering og bruger sproget dynamisk, og de forskellige afsnit i en opgave bliver gennemgået.Det bliver også forklaret, hvordan du skriver om opgavens undersøgelsesmetode, og hvordan du udarbejder et undersøgelsesdesign til at udforske din empiri. Desuden bliver kravene til opgavens servicetekst gennemgået, herunder korrekt brug af referencesystemet APA, forfatterhenvisninger og citater i tekster og andre referencer til lovbekendtgørelser, elektroniskekilder og lign.

Skriftlige opgaver kan læses fra A til Z eller bruges som en håndbog, du kan læse i efter behov.

233,44  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave3
Trykt sideantal194
Udgivelsesdato14 maj 2015
Sprogdan
ISBN trykt bog9788750045038
ISBN epub9788750045120