Læs uddrag
Læs

Praktisk filosofi og ledelse

Opdateret og udvidet udgave af bestselleren - med to nye kapitler,et om dannelse og et som giver et eksistentielt perspektiv på udvikling af lederskab.

Praktisk filosofi og ledelse giver en veldokumenteret og let læst introduktion til et svært emne, nemlig hvordan praktisk filosofi kan kvalificere arbejdet med at udvikle lederskab.

Siden det antikke Grækenland har mennesker benyttet filosofien som en hjælp til at udvikle sig. Og i dag viser erfaringer fra praksis, at filosofiske metoder giver konkrete resultater i menneskers og organisationers daglige liv. Ved at filosofere træner vi vores evne til at tænke både kritisk, konstruktivt og kreativt. Filosofien kan dermed hjælpe os til en større indsigt i, hvordan vi kan udvikle og realisere vores ideer. Den kan for eksempel lære os, hvad god ledelse er og hjælpe med at udvikle vores lederskab.

280,31  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave2
Trykt sideantal160
Udgivelsesdato24 apr. 2013
Sprogdan
ISBN trykt bog9788711370148
ISBN epub9788750043645