Pædagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring er i centrum

Køb trykt bog
 
356,25  DKK
Pædagogisk ledelse er faglig ledelse handler om ledelse af læring, via synlig pædagogisk ledelse.  Pædagogisk ledelse er afgørende for, at eleverne og de studerende rykker sig rent fagligt. I bogen defineres pædagogisk ledelse som faglig ledelse af elevers og studerendes læring, men også som faglig ledelse af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling. Undervisernes faglige kompetenceudvikling er afgørende for elevers og studerendes læring, eftersom undervisernes engagement, faglige læring og lærer-elev-relationen er den allervigtigste enkelte faktor af betydning for læring og trivsel. 

Bogen bygger på to principper:
1) Princippet om læring i centrum, hvilket kræver pædagogisk ledelse som faglig ledelse og
2) princippet om distribueret ledelse, hvilket betyder pædagogisk ledelse som en to-vejs-kommunikation, der finder sted overalt i organisationen. 
Pædagogisk ledelse er altså kernen i den ledelsesmæssige opgaveløsning på enhver skole eller uddannelsesinstitution, der har elevernes og de studerendes læring i centrum. Derudover indbefatter den ledelsesmæssige opgaveløsning strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Den pædagogiske ledelsesopgave skal derfor primært rettes mod elevernes læring og resultater, og den skal bygge på forskningsevidens, didaktiske metoder og praksisevidens, der kan give viden om elevernes læringsresultater. 

Udover gode råd til lederen introducerer bogen:
· praksistrekanten  – en model for ledelse af pædagogisk praksis på tre niveauer
· en firefeltsmodel, der kan rammesætte et inkluderende læringsmiljø
· modeller for faglig udvikling
· en skabelon for feedbackgivning og coaching samt særlige spilleregler for at indgå i sådanne samtaler
· de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med ledelse af tværprofessionelle medarbejdere
· indsatsteorimodellen, der kan anvendes af skolens forskellige team i forbindelse med mindre udviklingsprojekter
· effektevalueringsmodellen, der fokuserer på effekten af en given indsats
· videnskabsteoriens ABC, en videnskabsteoretisk model til forståelse af viden og videnstilblivelse til brug for kritisk stillingtagen til forskning og litteratur om pædagogisk ledelse. 

Bogen henvender sig til skoleledere og ledere af uddannelsesinstitutioner, studerende på diplomuddannelser og kompetenceudviklende kurser, ledere af afdelinger, teams, projekter og koordinatorer samt lærere og undervisere på læreruddannelserne, efter- og videreuddannelse af både lærere og pædagoger samt diplomuddannelser i skoleledelse.
Udgave1
Trykt sideantal300
Udgivelsesdato05 nov. 2015
Sprogdan
ISBN trykt bog9788771582857
ISBN epub9788771582864
Nyheder i din indbakke
Tilmeld dig Libris nyhedsbrev
Tilmeld nu