Om forfatteren


Momentum

Bogen om strategisk analyse og diagnose henvender sig til alle, der arbejder med strategisk ledelse og ønsker at opnå momentum. Bogen gør fyldest i den indledende fase i en strategiproces, og når situationen kalder på en strategisk analyse, eller som en integreret del af ledelsens strategiske beredskab. Det handler om at stille de rette spørgsmål, hvis svar giver ledelsen momentum og et godt afsæt til forretningsmæssig og organisatorisk udvikling. Bogen støtter i gennemførelsen af en velovervejet proces med fokus på grundighed, analytisk dybde og diagnosekompetence på ledelsesgangen. Det er ikke et nyt smart ledelseskoncept. Det handler om momentum. En virksomhed eller organisation har sit momentum, når den oplever fremdrift. Skal dette momentum fastholdes år efter år, kræver det ikke alene handlekraft og risikovillighed på ledelsesgangene, men også strategiske beslutninger baseret på analyse og diagnose.

Du får fri adgang til at downloade og bruge skemaer og andre nyttige værktøjer ved køb af bogen via forfatterens hjemmeside:
www.hvilshoj.eu

"Forfatterens tunge erfaring med forretningsudvikling formidles godt og tilgængeligt, så læseren får flere greb til at begå sig under vanskelige og omskiftelige vilkår. Bogen viser også, at god ledelse er et håndværk og ikke en abstraktion. Virksomhedens nøgleprocesser og den strategiske diagnose gennemgås på håndgribelig og systematisk vis – og fratager enhver leder argu- mentet om, at strategisk arbejde ikke er muligt under usikre ram- mebetingelser. Det er et spørgsmål om hårdt arbejde og fokus."
Poul Blaabjerg, CEO, Center for Ledelse (CfL).

"Bogen 'Momentum – Strategisk analyse og diagnose' giver dig og dit ledelsesteam et optimalt værktøj til selv at være på forkant med at udvikle "dit firma". Bogen vil også ruste den daglige ledelse til bedre at føre en dialog med eksterne konsulenter om strategiske tiltag. Bogen er informativ, hurtig læst og velegnet i "den daglige ledelse". Momentum kan også med fordel bruges som en lærebog på landets "business - skoler". Læs bogen, bliv en bedre leder, gør tingene selv, sammen med dit ledelsesteam, og spar en del af dit firmas konsulenthonorar".
Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv, Tidligere koncernchef for bl.a. Carlsberg og TULIP International.

"Iværksættere, ejere og ledere på flere niveauer kan få glæde af denne bog, som behandler det ret abstrakte emne "Strategisk Analyse" på en lettilgængelig og inspirerende måde. Jeg fik straks lyst til at gennemføre en analyse af min egen virksomhed med stort udbytte. 'Momentum' giver det nødvendige overblik over styrker og svagheder. Læs den før dine konkurrenter".
Allan Feldt, cand.merc. og bl.a. stifter af Aqua d'or og SEiMEi.
279,00  DKK
Køb trykt bog
Inkl. online adgang
99,00  DKK
Pdf & Epub
Inkl. online adgang
Udgave1
Trykt sideantalN/A
Udgivelsesdato25 jun. 2016
Udgivet afSpintype
Sprogdan
ISBN trykt bog9788771920031
ISBN pdf9788771920048
ISBN epub9788771920055