Kaution og tredjemandspant – samt andre solidariske skyldforhold

Køb trykt bog
 
560,00  DKK

Bogen indeholder en opdateret behandling af de væsentligste dele af dansk kautionsret, herunder de dele af dansk garantiret, der i realiteten er kautionsret. Endvidere behandles solidarisk hæftelse mellem hovedskyldnere, herunder hvor hæftelsen følger af aftale eller er pådraget i medfør af erstatningsretlige regler.

Både erhvervsmæssig og privat kaution behandles, og bogen giver et grundigt indblik i de forskellige kautionsformer og fortolkningen heraf:

  • Anfordringskaution
  • Selvskyldnerkaution
  • Simpel kaution
  • Tabskaution
  • Efterkaution
  • Kontrakaution
  • Begrænset kaution
  • Delkaution
  • Brøkdelskaution

Endvidere behandler forfatterne reglerne om kautionens bortfald, regres mod hovedskyldneren og regresfordelingen mellem andre kautionister, kautionistens indtrædelsesret og kautionistens retsstilling ved hovedmandens rekonstruktion og konkurs.

I forlængelse heraf gennemgår bogen også tredjemandspant – realkaution – som har mange lighedspunkter med den almindelige kautionsret, og som de seneste år har givet anledning til en række problemer for både pantsættere og panthavere.

Bogen er opdateret med lovændringer og dompraksis pr. 1. januar 2017.

Udgave4
Trykt sideantal284
Udgivelsesdato23 mar. 2017
Sprogdan
ISBN trykt bog9788761938756
Nyheder i din indbakke
Tilmeld dig Libris nyhedsbrev
Tilmeld nu