Download pdf
Download uddrag

Ansættelsesklausuler

Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse.

Ansættelsesklausulloven regulerer  job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringenaf jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovensikrafttræden den 1. januar 2016Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16. 

Bogen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009). 

Om forfatteren 
Jens Paulsen arbejder som advokat og er partner i DAHL Advokatfirma, hvor han primært rådgiver i arbejds-, insolvens- og landboret. Herudover er Jens Paulsen forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for de nævnte fagområder.

Indholdsoversigt 
Forord
Indledning
Kapitel 1. Definitioner
Kapitel 2. Fravigelse ved kollektiv overenskomst
Kapitel 3. Forbud mod jobklausuler
Kapitel 4. Virksomhedsoverdragelses- og vikarklausuler
Kapitel 5. Konkurrenceklausuler
Kapitel 6. Kundeklausuler mv.
Kapitel 7. Kombineret klausul
Kapitel 8. Kompensation – konkurrence- og kundeklausuler mv.
Kapitel 9. Kompensation – kombinerede klausuler
Kapitel 10. Opsigelse af ansættelsesklausuler
Kapitel 11. Konsekvenser af opsigelse – misligholdelse – virkning for andre end lønmodtagere – bortvisning
Kapitel 12. Ikrafttrædelses- og overgangsregler Konkurrence og kundeklausuler mv. aftalt før 1. januar 2016
Kapitel 13. Ophævelse af jobklausulloven
Kapitel 14. Ophævelse af funktionærlovens §§ 18 og 18 a
Kapitel 15. Ophævelse af aftalelovens § 38
Kapitel 16. Færøerne og Grønland
Kapitel 17. Erstatning, forbud og konventionalbod
Kapitel 18. Skat af kompensation og konventionalbøder
Kapitel 19. Klausulformuleringer
Forkortelser
Litteratur
Domsregister
Stikordsregister
876,56  DKK
Køb trykt bog
 
Udgave1
Trykt sideantal0
Udgivelsesdato29 jan. 2016
Udgivet afDjøf Forlag
Sprogdan
ISBN trykt bog9788757434972
ISBN pdf9788757499285