Hvad er psykoterapi?

2. udvidede udgave, 2011

I denne bog præsenteres resultatet af et forskningsprojekt udarbejdet af en arbejdsgruppe under det østrigske nævn for psykoterapi, som består i den gennemtænkte udformning af en basisdiagnostisk fremgangsmåde: Nye retningslinjer for psykoterapeutisk diagnose. Tesen er, at der eksisterer et fælles grundlag for psykoterapien som selvstændig videnskab. Dette på trods af de historisk betingede og begrebsmæssige barrierer, der hersker mellem forskelligartede psykoterapeutiske retninger som fx psykoanalytisk terapi, gestaltterapi, kognitiv terapi, eksistentiel terapi, hypnoterapi, NLP terapi. Grundlaget findes i den omfattende, bevidste og planlagte fremgangsmåde, som er et særkende ved den psykoterapeutiske diagnostiske proces.

Bogen, der er skrevet og redigeret af Stig Dankert Hjort, beskriver baggrunden for de nye retningslinjer og giver samtidig læseren et indblik i psykoterapiens stilling som profession i Danmark samt i de europæiske lande. I et kapitel for sig gennemgås den østrigske afhandling, som munder ud i opstillingen af et psykoterapeutisk spørgeskema, som kan anvendes til statusdiagnostiske formål ved begyndelsen af, i løbet af, samt ved afslutningen af en psykoterapeutisk proces.

Bogen henvender sig til læsere med interesse for psykoterapi, både brugere, praktikere og teoretikere, samt uddannelsesledere, undervisere og elever ved de psykoterapeutiske uddannelser.
Udgave1
Trykt sideantal0
Udgivelsesdato01 nov. 2011
Udgivet afUnderskoven
Sprogdan
ISBN trykt bog9788792662392